Površinske prevleke Na asfalt

Postopek obdelave vozišča

Površinska prevleka vozišča je tanka plast asfalta, narejena z enim ali več zaporednimi pobrizgi bitumenskega veziva, izmenoma s posipom in uvaljanjem ene ali več plasti neobvitega drobirja na ustrezni podlagi. Površinske prevleke različnih vrst uporabljamo za vgradnjo obrabno zaporne plasti, izvajamo jih po hladnem in vročem postopku. Površinske prevleke so namenjene za vezane obrabne in zaporne plasti pri gradnji novih voziščnih konstrukcij in obnovi obstoječih cest. Vezane obrabne in zaporne plasti morajo voziščno konstrukcijo zaščititi pred obrabo, vplivi vode (tesnjenje), ter ji zagotoviti ustrezno oprijemljivost in trdnost. Le s površinsko prevleko lahko naenkrat in poceni zagotovimo vse zahtevane lastnosti. Pobrizg kvalitetnega bitumenskega veziva izvajamo z ustrezno samohodno strojno opremo za natančno široko brizganje. Posipanje kakovostne zmesi kamnitih zrn drobirja se izvaja s posebnimi posipalci za natančno odmerjanje količin posipa.

 

PREDNOSTI

 1.  visoka kvaliteta in velika zmogljivost pri izvajanju
 2. ugodna cena
 3. zaradi tankega sloja ni potrebno nadviševati pločnikov, jaškov itd.
 4. majhna poraba materiala
 5. povečana prometna varnost
 6. uporaba ekološko neoporečnih, okolju prijaznih materialov

 

POVRŠINSKE PREVLEKE OMOGOČAJO

 1. zaščito voziščne konstrukcije proti prepuščanju vode
 2. dobre torne karakteristike
 3. izdelavo obrabno zapornih slojev pri novogradnji
 4. pomladitev izsušenih voziščnih površin v primeru sanacije
 5. zmanjšanje hrupnosti vozne površine

MATERIAL

Površinske prevleke so izdelane iz zmesi kamnitih zrn silikatnega drobirja in polimerno modificiranih bitumenskih veziv.

Tankoplastne prevleke

Mikroasfalt

Tankoplastna prevleka je plast pripravljena iz asfaltne zmesi majhne debeline, po hladnem ali vročem postopku, ki jo je potrebno vgraditi v dveh slojih, v izjemnih primerih pa je vgraditev smiselna enoslojno. Tankoplastne prevleke po hladnem postopku (TP h) so primerne za vgradnjo obrabne in zaporne plasti na voznih površinah novih in obstoječih asfaltnih cest za vse skupine prometnih obremenitev. Zaradi vgrajevanja po hladnem postopku ne prihaja do nepotrebnih emisij v zrak, poraba energije pa je omejena le na delovne stroje in proizvodnjo emulzije. S pomočjo recikliranja je možna ponovna uporaba materiala.

 

PREDNOSTI

 1. visoka kvaliteta vgrajenih materialov
 2. ugodna cena
 3. zaradi tankega sloja ni potrebno nadviševati pločnikov, jaškov itd
 4. majhna poraba materiala (zmes kamnitih zrn in vezivo)
 5. povečana prometna varnost
 6. uporaba ekološko neoporečnih, okolju prijaznih materialov

 

HLADNE TANKOPLASTNE PREVLEKE OMOGOČAJO

 1. zatesnitev opustelih površin ali razpokanih asfaltnih plasti
 2. povečanje tornih sposobnosti vozišča
 3. zmanjšanje hrupnosti vozne površine (do 35%)
 4. v manjši meri izboljšanje ravnosti obrabljene ali deformirane
 5. prometne površine (kolesnice)

MATERIALI
S posebnimi napravami na vozišče vgrajujemo asfaltno zmes, ki je sestavljena iz zmesi kamnitih zrn, polimerno modificiranega bitumenskega veziva in dodatkov.

 

MINIMAC
S strojem MINIMAC lahko tankoplastne prevleke po hladnem postopku izdelamo tudi na kolesarskih stezah, sprehajalnih poteh in v garažnih hišah. Uporabljamo ga tudi za manjša vzdrževalna dela.

Površinske prevleke na makadam

Protiprašna zaščita - MAK


Površinska prevleka na makadamska cestišča, imenovana tudi “protiprašna zaščita”, je nosilno obrabna plast različnih vrst izdelana po hladnem postopku (MAK-1, MAK-2 in MAK-3).
Na pripravljeno podlago nevezane nosilne plasti (NNP) z dvema pobrizgoma bitumenskega veziva izmenično posipamo in uvaljamo dve do tri plasti čistega pranega drobirja in tako dobimo nosilno obrabno zaporno plast.


UPORABA

Protiprašna zaščita (MAK) je primerna za srednje in manj obremenjene ceste.
Zaradi naravnega videza (bela cesta) je protiprašna zaščita za krajinsko arhitekturo bolj sprejemljiva od klasičnega asfaltiranja. Poti, obdelane s tem postopkom, pa lažje umestimo v naravno okolje. Ceste in poti dajejo naravni videz (videz makadama) in se brez zadržkov komponirajo v prostor naravnega okolja.


Posebno v krajinskih parkih in ob objektih v naravi, ki so pod spomeniškim varstvom je obdelava s protiprašno zaščito najprimernejši sistem za ureditev okolice objektov, izdelavo cest, sprehajalnih poti in kolesarskih stez.


Vožnja, kolesarjenje, sprehodi in tek na takih površinah ponujajo mehkobo gibanja, z občutkom sobivanja z naravo.

Pobrizgi

Vezni sloj

Kationska bitumenska emulzija se uporablja za pobrizg bituminiziranih plasti, kot kontaktni pobrizg pred vročim asfaltiranjem ter kot vezni sloj med zaščitnim in obrabnim slojem asfalta.


Pobrizge izvajamo s kamionsko cisterno in gredjo za enakomerno široko brizganje s elektronskim doziranjem in registratorjem pobrizga.


Dobava je možna tudi v 200 litrskih kovinskih sodih, v kolikor blaga ne porabite takoj, ga je potrebno vsaj enkrat mesečno premešati.  Izdelek se ne sme zlivati v vodotoke ali kanalizacijo.


PRELISTAJ KATALOG

Oglej si naš katalog v PDF obliki

Okolju prijazna gradnja cest

Dejavnost našega podjetja obsega prodajo in proizvodnjo bitumenskih gradbenih materialov ter vgrajevanje le-teh, s poudarkom na površinskih in tankoslojnih prevlekah po hladnih postopkih. Sedež podjetja je v industrijsko obrtni coni Zapolje v Logatcu. Vse proizvode dobite pri nas v Logatcu, lahko pa jih kupite tudi v trgovskih centrih BAUHAUS (drive-in oddelek), OBI in TOP DOM.

Vključujemo v gradnjo in vzdrževanje cest po hladnih postopkih, kjer se uporabljajo bitumenske emulzije. Tehnološke inovacije, okolje, industrija in habitat niso nujno protislovja. Pri nas so vse novosti oblikovane tako, da so proizvodi ekološko neoporečni, proizvodnja pa osredotočena na optimalno izkoriščanje virov, ob hkratnem zmanjšanju emisij.