• IZDELKI ZA POPRAVILO IN VZDRŽEVANJE ASFALTNIH POVRŠIN

 • Za voznike: varna vožnja po saniranem spolzkem vozišču

 • Okolju prijazni bitumenski materiali.

 • Za stanovalce: ob cesti zmanjšanje hrupa.

 • Za vzdrževalce cest: prihranek denarja.

Skrbimo za asfalt

Smo specializirano podjetje, ki ponuja široko paleto storitev s svojo opremo in izdelkov lastne proizvodnje namenjenih gradnji in vzdrževanju voznih površin, predvsem asfaltov. Poudarek je na bitumenskih emulzijah lastne proizvodnje in izdelkih ter storitvah na bitumenski osnovi kot so površinske in tankoplastne prevleke asfaltnih vozišč, protiprašne zaščite makadamskih vozišč, zaščitni ali obnovitveni premazi, bitumenske paste in trakovi ter podobno.

Kje lahko kupite naše izdelke

Delo opravljamo temlejito.

OSNOVNI KORAKI NAŠEGA DELA

1 ANALIZA

Rezultati obsežnih preiskav kažejo, da je drsenje vozil na mokrih in spolzkih voziščih eden glavnih vzrokov za številne prometne nesreče. Delo zaupajte nam in poskrbeli bomo za vašo varnost. S kvalitetno površinsko ali tankoplastno prevleko cestišča bo pot varnejša.

4 VZDRŽEVANJE

Izkušnje in znanje so nepremagljiva kombinacija, ne le pri gradnji cest. V kolikor dodamo še inovativno tehnologijo vzdrževanja in dobro opravljeno delo, so izpolnjeni vsi pogoji za zaupanje in dolgoročna partnerstva.

 

3 GRADNJA

Svoj nastop in prepoznavnost gradimo na 30-letni tradiciji. Dela se lotimo z namenom, da ga opravimo kakovostno in v dogovorjenem roku. Z našim strokovno usposobljenim kadrom smo vedno pripravljeni poprijeti za delo.

2 NAČRTOVANJE

Dober načrt je polovica uspeha, obogaten z našimi izkušnjami pa je zmagovalna kombinacija. Zato naša ekipa vključuje tako delavce z mnogo izkušnjami kot usposobljene inženirje, ki skupaj tvorijo kakovosten tim in skupaj bomo našli najustreznejšo rešitev.

Storitve

POVRŠINSKE PREVLEKE NA ASFALT – »TPH«

S površinsko prevleko zatesnimo in zaščitimo krovno ali nosilno plast ter zagotovimo ustrezne torne sposobnosti vozne površine.

TANKOPLASTNE PREVLEKE ASFALTA –» MIKROASFALT »

Tankoplastna prevleka je obdelava vozne površine s tankimi asfaltnimi plastmi kot vzdrževalni ukrep za obnovo in izboljšanje obrabne plasti v smislu izravnave, zatesnitve in izboljšanje tornih sposobnosti vozišča ali novogradnja za obrabno zaporno plast.


POVRŠINSKE PREVLEKE MAKADAMA - PROTIPRAŠNA ZAŠČITA – MAK

Površinska prevleka za utrditev makadamskega vozišča je zaradi naravnega videza za krajinsko arhitekturo sprejemljivejša od klasičnega asfaltiranja. Večplastna površinska prevleka zagotavlja primerne lastnosti za prevzem predvidenih obremenitev na novozgrajenih ali na obstoječih makadamskih poteh, lažje in srednje obremenjenih cestah, kolesarskih ali peš poteh, zunanjih ureditvah ob objektih ter na manj obremenjenih parkiriščih za osebna vozila.


POBRIZGI Z EMULZIJO

Kontaktni pobrizg bitumenske emulzije pred vročim asfaltiranjem.


NAŠI PRODUKTI

Izdelki za vzdrževanje asfalta. Vse proizvode dobite pri nas v Logatcu, lahko pa jih kupite tudi v trgovskih centrih BAUHAUS (drive-in oddelek), OBI, TOP DOM, SAM, JAGER in INPOS.


Naša vizija

Okolju prijazna kakovost

Začetki podjetja VIANOVA SLOVENIJA, d.o.o. segajo v čas ustanovitve leta 1990. Skozi ves čas njenega delovanja je usmerjena v obnovo in gradnjo cest. Podjetje je bilo v glavnem vključeno v gradnjo in vzdrževanje cest po hladnih postopkih, ki uporabljajo bitumenske emulzije. Tehnološke inovacije, okolje, industrija in habitat, niso nujno protislovja. Pri nas so vse novosti oblikovane tako, da so proizvodi ekološko neoporečni, proizvodnja pa osredotočena na optimalno izkoriščanje virov ob hkratnem zmanjšanju emisij.

Reference


 • Površinska prevleka na asfalt na državni cesti Šmartno - Ljubež - Moravče,
  Jurovski Dol – Lenart, Laško – Breze, Stranice – Višnja vas- Bovec – Žaga, Karteljevo – Novo mesto, Mokronog - Boštanj
 • Tankoplastna prevleka na avtocesti Ktanj – Jesenice, državni cesti Moravče – Čatež in Planina - Ravbarkomanda
 • Površinske prevleke na makadam v občini Logatec, na kolesarski stezi v Seči in ob Koprski obvoznici, pešpot Rateče – Planica, grad Strmol, park Maribor
 • Strojna sanacija poškodovanega cestišča - patchmatic v občinah Jesenice, Logatec, Podvelka, Muta.
 • Pobrizgi pri gradnji in sanaciji avtocestnih odsekov, državnih cestah, Centra varne vožnje AMZS.

Okolju prijazna gradnja cest

Dejavnost našega podjetja obsega prodajo in proizvodnjo bitumenskih gradbenih materialov ter vgrajevanje le-teh, s poudarkom na površinskih in tankoslojnih prevlekah po hladnih postopkih. Sedež podjetja je v industrijsko obrtni coni Zapolje v Logatcu. Vse proizvode lahko naročite pri nas v Logatcu ali pa jih kupite tudi v trgovskih centrih BAUHAUS (drive-in oddelek), OBI, TOP DOM, SAM, JAGER in INPOS.

Vključujemo v gradnjo in vzdrževanje cest po hladnih postopkih, kjer se uporabljajo bitumenske emulzije. Tehnološke inovacije, okolje, industrija in habitat niso nujno protislovja. Pri nas so vse novosti oblikovane tako, da so proizvodi ekološko neoporečni, proizvodnja pa osredotočena na optimalno izkoriščanje virov, ob hkratnem zmanjšanju emisij.